” Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Quinta do Cascalhal als voor degene die een huurovereenkomst met ons afsluit.

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur van een aanbetaling van 250,00 euro en de algemene voorwaarden toe. Deze Factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen een week betaald te zijn. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan vervalt uw boeking.
De restant factuur ontvangt u 2 maanden voor aanvang van uw huurperiode.

Bij boeking binnen een maand voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor de totale som. Deze factuur dient per ommegaande uiterlijk binnen een week na ontvangst betaald te worden.
Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt de boeking.

Annulering

Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd.

Wijziging huurperiode

Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Aankomst en vertrek

De accommodatie is vanaf 16:00 uur beschikbaar. Op de dag van vertrek dient de accommodatie vóór 10:00 uur te worden verlaten.

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U levert het gehuurde bezemschoon en de vaat afgewassen in de kast op. De kosten voor de schoonmaak zijn 25,00 euro en dienen bij aankomst contant afgerekend te worden.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen.

Huisvuil

Het huisvuil moet gedeponeerd worden in de door ons aangegeven locatie.

Aansprakelijkheid

U bent zelf aansprakelijk voor door u veroorzaakte schade en overlast. Quinta do Cascalhal is niet aansprakelijk voor: – schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de tenten of het huis of door het gebruik van de aanwezige faciliteiten; – schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; – mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; – onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen.

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich tot ons wenden. We zullen dan zo snel mogelijk voor een passende oplossing zorgen.”

Alvast bedankt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search